08 maja 2011

Witów i Magura Witowska

07.05.2011 

Wstałem o 2.45 by tuż po 5-tej dotrzeć do Witowa skąd miałem nadzieję ujrzeć wschodzące słońce... I doczekałem się a do tego widok na Tatry niesamowity! Szedłem z Witowa bez szlaku do granicy, skąd słowackim szlakiem żółtym, potem niebieskim na Magurę Witowską a następnie z powrotem czarnym do Witowa.
Giewont i Czerwone WierchyW szczelinie drzewa siedziały dwie jaszczurki...

Przy słowackim niebieskim szlaku prowadzącym na Magurę. Nad drzewami widać Osobitą.

Magura Witowska 1232 m npm.

Magura Witowska 1232 m npm. Kapliczka na szczycie.

Magura Witowska 1232 m npm.Sam szczyt jest mało atrakcyjny, zalesiony i bez najmniejszym widoków...01 maja 2011

Orawa

Orawa - kraina historyczna w Europie Środkowej w dorzeczu rzeki Orawy. Większa część znajduje się na terenie Słowacji. Otacza Tatry od zachodu i północnego zachodu, graniczy z Podhalem i Liptowem . Głównymi miejscowościami części polskiej są Jabłonka i Lipnica Wielka, zaś na Słowacji: Dolny Kubin, Trzciana, Namiestów, Twardoszyn, a także ośrodki wypoczynkowe: Zuberzec i Orawice.
Polska część Orawy (Kotliny Orawskiej) od północy i zachodu ograniczona jest pasmem Beskidu Żywieckiego i obejmuje zachodni skrawek Kotliny Orawsko - Nowotarskiej. Wschodnia granica Orawy przebiega wzdłuż europejskiego działu wodnego, rozdzielającego zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Kotlina Orawska tworzy największy w Polsce region należący do zlewiska Morza Czarnego (poprzez Czarną Orawę, Wag i Dunaj).

Nad JabłonkąJabłonka

Jezioro Orawskie

Jabłonka - w 1368 roku znajdowała się tu komora celna ustanowiona przez króla Kazimierza Wielkiego, gdyż biegł tędy Szlak solny z kopalni soli w Wieliczce na Węgry. (Informacja ta jest raczej nie pewna a następne zdania to czysta polska ideologia – zob. Ferdynad Machay – Moja droga do Polski, w której pisze o tym, że łatwiej było skłonić od przyłączenia do Polski Słowaków – mieszkańców Trsteny na Słowacji niż mieszkańców Jabłonki, którzy uważali się za Słowaków). Później, w XVI w. została włączona do Węgier. Była zasiedlona i zamieszkiwana przez ludność polską. Według spisu z 1910 Polacy stanowili 95% ogółu mieszkańców (2713 osób).
Od 1920 roku należy znów do Polski (z przerwą w latach 1939-1945, kiedy włączoną ją wraz z całością terytorium polskiej Orawy do Słowacji). W latach 1975-98 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.


Jabłonka. Tatry.

Zubrzyca - wieś położona u podnóży dwóch gór: Babiej Góry i Policy. Siedziba Orawskiego Parku Etnograficznego - znajdują się w nim chałupy orawskie z XVIII i XIX wieku oraz kilka zabytkowych warsztatów. Potoki Zubrzycy Górnej i Dolnej należą do zlewiska Morza Czarnego, tak jak i pozostałe rzeki Orawy. Wieś spokojna, z dala od głównych szlaków turystycznych. Jedną z największych atrakcji jest oczywiście pobliska Babia Góra (1725 m n.p.m.), z której rozciąga się jedna z najładniejszych panoram na Tatry. Łącznie z Zubrzycą Dolną, mieszkańców ok. 7 tys. Wieś skanalizowana ze środków funduszu ochrony środowiska i unijnych. Kilkadziesiąt połączeń autobusowych i busowych - z Nowym Targiem, Jabłonką oraz Krakowem.

Jezioro Orawskie z Magurą OrawskąKapliczka przy drodze między Zubrzycą a Jabłonką


Zachód słońca z Jabłonki ( po prawej Babia Góra 1725m npm)

Zachód słońca z Jabłonki ( po prawej Babia Góra 1725m npm)

Zachód słońca z Jabłonki ( po prawej Babia Góra 1725m npm)