31 października 2011

Chyżne, Rohacze i Wielki Chocz...

Wieś Chyżne...

Jesienne pola... Chyżne


Chyżne z widokiem na Wielki Chocz


... i Rohacze (Tatry Słowackie)

... i znów Wielki Chocz...

Chyżne... Jesiennie...

16 października 2011

Dolina Miętusia

16.10.2011 Tatry Zachodnie - Dolina Miętusia *

Dolina Miętusia – boczna, największa odnoga Doliny Kościeliskiej w polskich Tatrach. Ma powierzchnię ok. 6 km² i długość ok. 4,5 km. 
Obydwie doliny łączą się z sobą w miejscu połączenia się potoków spływających ich dnem, nieco powyżej Wyżniej Kiry Miętusiej, na wysokości 947 m n.p.m.
Najniższa część doliny ma mniej więcej równoleżnikowy przebieg i jest typową doliną rzeczną. Przy dolnym końcu Niżniej Miętusiej Równi dolina zmienia kierunek na południowo-wschodni. Zmienia się również jej charakter. Od tego bowiem w przybliżeniu miejsca dolinę modelowały lodowce, które utworzyły trzy piętra oddzielone od siebie mniej lub bardziej wyraźnymi progami:
  • pierwsze piętro tworzy Niżnia i Wyżnia Miętusia Rówień
  • drugie piętro tworzy lodowcowy kocioł Wielka Świstówka
  • trzecie piętro to dwie bliźniacze dolinki wiszące: Dolina Litworowa i Dolina Mułowa  
Niemal cała dolina zbudowana jest ze skał osadowych – dolomitów i wapieni. Jedynie szczyt Małołączniaka oraz Twardy Grzbiet przykrywają skały krystaliczne. Wskutek takiego podłoża w dolinie rozwinięte są zjawiska krasowe, m.in. przepływ wód podziemnymi szczelinami, wywierzyska, zanikanie wód i liczne jaskinie. Stały Miętusi Potok pojawia się dopiero przy północnym końcu Wyżniej Miętusiej Równi. Uchodzi do Kościeliskiego Potoku. Boczne dolinki i żleby są przeważnie suche. Do największych jaskiń należą: Kozia, Ptasia Studnia, Miętusia, Studnia w Kazalnicy. Ciekawa flora. M.in. stwierdzono tutaj występowanie bardzo rzadkich w Polsce roślin – skalnicy zwisłej i storzana bezlistnego (ostatnio nie potwierdzono jego występowania, na opisanym stanowisku wyginął).

*Dolina Miętusia nie jest udostępniona dla turystów! Mogłem się po niej poruszać dzięki zezwoleniu wydanemu przez Dyrekcję Tatrzańskiego Parku Narodowego na "poruszanie się i fotografowanie poza wyznaczonymi szlakami na obszarze całego parku".

02.10.2014 Niebawem zdjęcia zostaną wgrane od nowa gdyż przy tych była automatyczna "obróbka" przy przesyłaniu i pozostawia wiele do życzenia! Tak działa konwersja na tym portalu :)