31 marca 2011

Tyniec

Położone dziś w granicach administracyjnych Krakowa opactwo w Tyńcu jest najstarszym z istniejących dziś klasztorów w Polsce. Pierwsi benedyktyni przybyli tu około połowy XI w. Wszakże Tyniec ma też swoją prehistorię. Prowadzone od kilkudziesięciu lat badania archeologiczne dostarczyły wielu danych potwierdzających obecność osadnictwa na wzgórzu klasztornym i w jego okolicach już w pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem, a więc na długo przed przybyciem benedyktynów.
Wydobyte materiały (fragmenty ceramiki, groty, ozdoby, zapinki z brązu, rogu i kości oraz materiał kostny) pochodzą ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. 1000 lat przed przybyciem mnichów teren ten zamieszkiwała ludność celtycka. Liczne ślady pobytu Celtów można oglądać w tynieckim lapidarium. Dla określenia osadnictwa celtyckiego w zachodniej Małopolsce stosuje się dziś powszechnie nazwę „grupa tyniecka”, utworzoną od pierwszej przebadanej na większa skalę osady tej jednostki kulturowej, właśnie w Tyńcu.
Okres przedbenedyktyński wypełnia też legenda o Walgierzu Wdałym i jego pięknej żonie, Heligundzie. Częściowo legendarna, a na pewno hipotetyczna, jest tradycja mówiąca o gródku należącym do rodu Starżów – Toporów, których przodkiem miał być wspomniany Walgierz.
Wedle utrwalonej w XVI w. tradycji miał mieć miejsce konflikt pomiędzy księciem, a panem na Tyńcu. W efekcie książę skonfiskował dobra Toporów i następnie przekazał je benedyktynom.
Nie można wykluczyć, że istotnie taki konflikt miał miejsce w latach 30. XI w., w okresie kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej, a podejmujący dzieło odbudowy państwa w latach 40. tego stulecia, książę Kazimierz Odnowiciel, skonfiskował dobra Toporów osadzając na nich benedyktynów.
A tak wygląda okolica Opactwa o poranku...

21 marca 2011

Galeria "Na Ucieche" - Zawoja Wilczna. Wystawa 30 fotografii prezentujących piękno Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Serdecznie zapraszam na wystawę 30 wybranych fotografii prezentujących piękno Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej które od dnia 21 marca 2011 roku można zobaczyć w Galerii "Na Ucieche" w Zawoi Wilcznej. Galeria otwarta jest w godzinach 10-17 (w sezonie - ferie, wakacje, święta itp. czynna codziennie, poza nim otwarta jest "na dzwonek" lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym). Wstęp do galerii jest bezpłatny. W niedzielę nieczynne.
Uprzejmie dziękuję Basi i Ryśkowi, właścicielom Galerii, za możliwość prezentacji moich prac w tym niezwykłym miejscu.

Tytuł: Małopolski Szlak Architektury Drewnianej w obiektywie Michała Sośnickiego
Miejsce: Galeria "Na Ucieche", Zawoja Wilczna 1008, tel. +48 696818211 ( www.naucieche.pl )
Wystawa otwarta do 31 grudnia 2011 r.
Autor: Michał Sośnicki