30 lipca 2011

Piękno Słowackiej Kultury


Bratysława - katedra św. Marcina z XIV w.

Bratysława - katedra św. Marcina z XIV w.
Cicmany - wieś w której domy ozdabiano w bardzo charakterystyczny sposób: żeby zapobiec oddziaływaniu słońca, drewniane bale malowano, pokrywając je dodatkowo białymi ornamentami.

Czerwony Klasztor - zabytkowy kompleks klasztorny

Detva - malowane i bogato rzeźbione krzyże detwiańskie z symbolami solarnymi, napisami wykonanymi wczesną głagolicą i żywymi barwami.

Detva - malowane i bogato rzeźbione krzyże detwiańskie z symbolami solarnymi, napisami wykonanymi wczesną głagolicą i żywymi barwami.

Detva - malowane i bogato rzeźbione krzyże detwiańskie z symbolami solarnymi, napisami wykonanymi wczesną głagolicą i żywymi barwami.

Detva - malowane i bogato rzeźbione krzyże detwiańskie z symbolami solarnymi, napisami wykonanymi wczesną głagolicą i żywymi barwami.

Detva - malowane i bogato rzeźbione krzyże detwiańskie z symbolami solarnymi, napisami wykonanymi wczesną głagolicą i żywymi barwami.
Istebne - kościół ewangelicki z 1731 r. Miejscowość u podnóża Małej Fatry i Pogórza Orawskiego.

Istebne - kościół ewangelicki z 1731 r. Miejscowość u podnóża Małej Fatry i Pogórza Orawskiego.

Istebne - kościół ewangelicki z 1731 r. Miejscowość u podnóża Małej Fatry i Pogórza Orawskiego.

Istebne - kościół ewangelicki z 1731 r. Miejscowość u podnóża Małej Fatry i Pogórza Orawskiego.

Istebne - kościół ewangelicki z 1731 r. Miejscowość u podnóża Małej Fatry i Pogórza Orawskiego.

Istebne - murowana plebania z 1837 r. Miejscowość u podnóża Małej Fatry i Pogórza Orawskiego.

Istebne - murowana plebania z 1837 r. Miejscowość u podnóża Małej Fatry i Pogórza Orawskiego.
Jaworzyna Spiska - kościół cmentarny, drewniany z XIX w.

Jaworzyna Spiska - kaplica przy kościele cmentarnym, drewnianym z XIX w.

Jaworzyna Spiska - kościół cmentarny, drewniany z XIX w.
Kieżmark - drewniany artykularny kościół ewangelicki z 1687 r.

Kieżmark - drewniany artykularny kościół ewangelicki z 1687 r.

Kieżmark
Kremnica - kolumna św. Trójcy z lat 1765-72.

Kremnica - ulica "sławnych nosów"

Kremnica - mury miejskie
Kremnicke Bane - sanktuarium św. Jana Chrzciciela. Geograficzny środek Europy.

Kremnicke Bane - sanktuarium św. Jana Chrzciciela. Geograficzny środek Europy.
Lesztiny - kościół ewangelicki z lat 1688-89. Lesztiny, leżą na pograniczu Gór Choczańskich i Pogórza Orawskiego.

Lesztiny - kościół ewangelicki z lat 1688-89. Lesztiny, leżą na pograniczu Gór Choczańskich i Pogórza Orawskiego.

Lesztiny - kościół ewangelicki z lat 1688-89. Lesztiny, leżą na pograniczu Gór Choczańskich i Pogórza Orawskiego.

Lesztiny - kościół ewangelicki z lat 1688-89. Lesztiny, leżą na pograniczu Gór Choczańskich i Pogórza Orawskiego.

Lesztiny - kościół ewangelicki z lat 1688-89. Lesztiny, leżą na pograniczu Gór Choczańskich i Pogórza Orawskiego.
Nitra - Zamek Nitrzański z katedrą i romańskim kościołem św. Emerama z XI-XII w.

Nitra - kolumna z figurą Immaculaty z 1750 r.

Nitra - Zamek Nitrzański z katedrą i romańskim kościołem św. Emerama z XI-XII w.

Nitra - Zamek Nitrzański z katedrą i romańskim kościołem św. Emerama z XI-XII w.

Nitra - Zamek Nitrzański z katedrą i romańskim kościołem św. Emerama z XI-XII w.
Plavec - nad szeroką doliną rzeki Poprad, na północnym wschodzie Słowacji znajdują się ruiny zamku Plavec z XIII w.

Plavec - nad szeroką doliną rzeki Poprad, na północnym wschodzie Słowacji znajdują się ruiny zamku Plavec z XIII w.
Podbiel - kościół katolicki, barokowy z 1780 r.

Podbiel - kompleks drewnianych, zrębowych chałup, zabytkowych z ok. 1556 r.

Podbiel - kompleks drewnianych, zrębowych chałup, zabytkowych z ok. 1556 r.

Podbiel - kompleks drewnianych, zrębowych chałup, zabytkowych z ok. 1556 r.

Podbiel - kościół katolicki, barokowy z 1780 r.

Podbiel - kompleks drewnianych, zrębowych chałup, zabytkowych z ok. 1556 r.

Podbiel - kompleks drewnianych, zrębowych chałup, zabytkowych z ok. 1556 r.

Podbiel - kompleks drewnianych, zrębowych chałup, zabytkowych z ok. 1556 r.
Pribylina - Skansen, Muzeum Wsi Liptowskiej. Powstało w 1991 r.

Pribylina - Skansen, Muzeum Wsi Liptowskiej. Powstało w 1991 r. Gotycki kasztel.

Pribylina - Skansen, Muzeum Wsi Liptowskiej. Powstało w 1991 r.

Pribylina - Skansen, Muzeum Wsi Liptowskiej. Powstało w 1991 r.

Pribylina - Skansen, Muzeum Wsi Liptowskiej. Powstało w 1991 r. Gotycki kościół Panny Marii z Liptowskiej Mary.

Pribylina - Skansen, Muzeum Wsi Liptowskiej. Powstało w 1991 r.
Stara Lubowla - Skansen Kultury Ludowej. Cerkiew św. Michała Archanioła z Matysowej, z 1833 r.

Stara Lubowla - Skansen Kultury Ludowej. Cerkiew św. Michała Archanioła z Matysowej, z 1833 r. Ikonostas z XVIII w.

Stara Lubowla - Skansen Kultury Ludowej. Cerkiew św. Michała Archanioła z Matysowej, z 1833 r. Ikonostas z XVIII w.

Stara Lubowla - Skansen Kultury Ludowej. Cerkiew św. Michała Archanioła z Matysowej, z 1833 r.

Stara Lubowla - Skansen Kultury Ludowej.

Stara Lubowla - Skansen Kultury Ludowej.

Stara Lubowla - Skansen Kultury Ludowej.

Stara Lubowla - Skansen Kultury Ludowej.

Stara Lubowla - Skansen Kultury Ludowej.

Stara Lubowla - Skansen Kultury Ludowej.
Święty Krzyż - kościół ewangelicki z Paludzy (przeniesiony na obecne miejsce w latach 1974-77), z 1774 r.

Święty Krzyż - kościół ewangelicki z Paludzy (przeniesiony na obecne miejsce w latach 1974-77), z 1774 r.

Święty Krzyż - kościół ewangelicki z Paludzy (przeniesiony na obecne miejsce w latach 1974-77), z 1774 r.
Twardoszyn - kościół Wszystkich Świętych z XV w. Twardoszyn leży w pobliżu Jeziora Orawskiego.

Twardoszyn - kościół Wszystkich Świętych z XV w. Twardoszyn leży w pobliżu Jeziora Orawskiego.
Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Vlkolinec - wieś drewniana w 1993 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Zuberec - Muzeum Wsi Orawskiej

Zuberec - Muzeum Wsi Orawskiej

Zuberec - Muzeum Wsi Orawskiej

Zuberec - Muzeum Wsi Orawskiej

Zuberec - Muzeum Wsi Orawskiej

Zuberec - Muzeum Wsi Orawskiej

Zuberec - Muzeum Wsi Orawskiej. Kościół św. Elżbiety z Zabrzeża, pochodzący z XV w.

Zuberec - Muzeum Wsi Orawskiej. Kościół św. Elżbiety z Zabrzeża, pochodzący z XV w.

Zuberec - Muzeum Wsi Orawskiej. Kościół św. Elżbiety z Zabrzeża, pochodzący z XV w. Prezbiterium kościoła z bogatą dekoracją roślinną oraz figuralną.

Zuberec - Muzeum Wsi Orawskiej. Kościół św. Elżbiety z Zabrzeża, pochodzący z XV w. Prezbiterium kościoła z bogatą dekoracją roślinną oraz figuralną.