28 lipca 2012

Beskid Niski

28.07.2013 Beskid Niski ( m.in. Muszynka, Tylicz, Krempna, Kamianna, Uście Gorlickie)

Dla mnie to niesamowicie piękna kraina... Spokojna, nieco dzika ale niesamowita... Zresztą "posłuchajcie" sami wpatrując się w fotografie...

Muszynka, szlak żółty 

Muszynka, okopy Konfederatów Barskich (szlak żółty)

Muszynka, okopy Konfederatów Barskich (szlak żółty)

Muszynka, okopy Konfederatów Barskich (szlak żółty)

Muszynka, okopy Konfederatów Barskich (szlak żółty)

Muszynka, szlak żółty - o poranku...

Muszynka, szlak żółty - o poranku...

Muszynka, szlak żółty - o poranku...

Mochnaczka Niżna, przy zielonym szlaku Krynica - Lackowa

Mochnaczka Niżna, przy zielonym szlaku Krynica - Lackowa

Mochnaczka Niżna, przy zielonym szlaku Krynica - Lackowa

Mochnaczka Niżna, przy zielonym szlaku Krynica - Lackowa

Kamianna, kościół pw. św. Paraskewy z 1930 r.

Polany, szlak rowerowy żółty

Krzyżówka 

Kamianna, kościół pw. św. Paraskewy z 1930 r.

Kamianna, skansen "Pasieka Barć"

Kamianna, skansen "Pasieka Barć"

Kamianna, skansen "Pasieka Barć"

Kamianna, skansen "Pasieka Barć"

Kamianna, dzwonnica przy kościele pw. św. Paraskewy z 1930 r.

Kamianna, kościół pw. św. Paraskewy z 1930 r.

Kamianna, skansen "Pasieka Barć"

Uście Gorlickie - jezioro Klimkówka

Klimkówka - jezioro Klimkówka

Klimkówka - jezioro Klimkówka

Uście Gorlickie - jezioro Klimkówka

Klimkówka - jezioro Klimkówka

Klimkówka - jezioro Klimkówka

Klimkówka - jezioro Klimkówka

Klimkówka - kościół Znalezienia Krzyża Świętego i Pana Jezusa z 1868 r.

Klimkówka - kościół Znalezienia Krzyża Świętego i Pana Jezusa z 1868 r.

Uście Gorlickie - jezioro Klimkówka

Uście Gorlickie - jezioro Klimkówka

Uście Gorlickie - Cerkiew pw. św. Paraskewi

Uście Gorlickie - Cerkiew pw. św. Paraskewi

Oderne - pw. św. Stanisława z 1898 r.

Oderne - pw. św. Stanisława z 1898 r.

Oderne ( Wierch ) - widok na pasmo Magury Małastowskiej

Oderne - przydrożna kapliczka przy żółtym szlaku

Oderne - pw. św. Stanisława z 1898 r.

Oderne ( Wierch ) - widok na pasmo Magury Małastowskiej

Radocyna - baza namiotowa SKPG Kraków

Radocyna - kapliczki przy szlaku żółtym oraz czerwonym rowerowym

Oderne ( Wierch ) - widok na pasmo Magury Małastowskiej

Schronisko PTTK na Magurze Małostowskiej

Krzywa - przy Transgranicznym Szlaku Rowerowym

Radocyna - baza namiotowa SKPG Kraków

Radocyna - ośrodek szkolno-wypoczynkowy Nadleśnictwa Gorlice

Radocyna

Radocyna - rzeka Wisłoka

Radocyna - Czarne

Pętna - pw. św. Paraskewy z 1916 r. oraz zabytkowa dzwonnica drewniana

Radocyna - jedna z wielu przydrożnych kapliczek

Wapienne - pw. Narodzenia NMP z 1785 r. ( przeniesiona z Serednicy w 1984 r. )

Pętna - pw. św. Paraskewy z 1916 r. oraz zabytkowa dzwonnica drewniana

Wapienne - pw. Narodzenia NMP z 1785 r. ( przeniesiona z Serednicy w 1984 r. )

Rozdziele - pw. Opieki MB 1786/1927 r.

Folusz - Wodospad Magurski

Rozdziele - pw. Opieki MB 1786/1927 r.

Desznica - widok na Kamień 714 m ( Magurski Park Narodowy )

Folusz - Wodospad Magurski

Folusz - Wodospad Magurski

Krempna - krzyż cmentarny

Krempna - krzyże cmentarne ( Kamień w tle )

Krempna

Krempna - pw. św. Kosmy i św. Damiana z 1780 r.

Krempna - pw. św. Kosmy i św. Damiana z 1780 r.

Krempna - pw. św. Kosmy i św. Damiana z 1780 r.

Krempna - pw. św. Kosmy i św. Damiana z 1780 r.

Krempna - pw. św. Kosmy i św. Damiana z 1780 r.

Kotań - pw. św. Dymitra z 1841 r.

Kotań - pw. św. Dymitra z 1841 r.

Kotań - pw. św. Dymitra z 1841 r. Cmentarz.

Świątkowa Mała - pw. św. Michała Archanioła z 1762 r.

Świątkowa Mała - pw. św. Michała Archanioła z 1762 r.

Świątkowa Mała - pw. św. Michała Archanioła z 1762 r.

Świątkowa Mała - pw. św. Michała Archanioła z 1762 r.

Kąty - widok na MgPN

Kąty - widok na MgPN

Kąty - widok na MgPN

Krempna - pw. św. Kosmy i św. Damiana z 1780 r. Wnętrze.

Krempna - pw. św. Kosmy i św. Damiana z 1780 r. Wnętrze.