10 listopada 2010

Szlak Architektury Drewnianej N-P

Orawka - kościół parafialny św. Jana Chrzciciela z lat 1650-59.
Orawka - kościół parafialny św. Jana Chrzciciela z lat 1650-59.
Niedzica - spichlerz z XVIII w.
Niedzica - spichlerz z XVIII w.
Niedzica - spichlerz z XVIII w.
Pętna - dzwonnica przy cerkwi (murowanej) greckokatolickiej św. Paraskewii to pozostałość po cerkwi z 1700 r.
Piorunka - cerkiew filialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana z 1798 r.
Piorunka - cerkiew filialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana z 1798 r.
Piorunka - cerkiew filialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana z 1798 r.
Pętna - dzwonnica przy cerkwi (murowanej) greckokatolickiej św. Paraskewii to pozostałość po cerkwi z 1700 r.
Pętna - dzwonnica przy cerkwi (murowanej) greckokatolickiej św. Paraskewii to pozostałość po cerkwi z 1700 r.
Nidek - kościół św. św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów z 1539 r.
Nidek - kościół św. św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów z 1539 r.
Polanka Wielka - kościół św. Mikołaja z XVI w.
Polanka Wielka - kościół św. Mikołaja z XVI w.
Polanka Wielka - kościół św. Mikołaja z XVI w.
Polanka Wielka - kościół św. Mikołaja z XVI w.
Osiek - kościół św. Andrzeja z lat 1538-49.
Osiek - wnętrze kościoła św. Andrzeja z lat 1538-49.
Osiek - wnętrze kościoła św. Andrzeja z lat 1538-49.
Osiek - wnętrze kościoła św. Andrzeja z lat 1538-49.
 

Ojców - kaplica Na Wodzie, św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika) z 1894 r.
Ojców - kaplica Na Wodzie, św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika) z 1894 r.
Ojców - kaplica Na Wodzie, św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika) z 1894 r.
Owczary - cerkiew parafialna greckokatolicka Opieki Bogarodzicy z 1653 r.
Polany - cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła z 1820 r. ( fot. 2013 r. )
Polany - cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła z 1820 r. ( fot. 2013 r. )
Polany - cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła z 1820 r. ( fot. 2013 r. )
Polany - cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła z 1820 r. ( fot. 2013 r. )
Owczary - cerkiew parafialna greckokatolicka Opieki Bogarodzicy z 1653 r.
Owczary - wnętrze cerkwi parafialnej greckokatolickiej Opieki Bogarodzicy z 1653 r.
Owczary - wnętrze cerkwi parafialnej greckokatolickiej Opieki Bogarodzicy z 1653 r
Owczary - wnętrze cerkwi parafialnej greckokatolickiej Opieki Bogarodzicy z 1653 r
Przysłup - cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła z 1756 r.
Nowica - cerkiew św. Paraskewii z lat 1842-43.
Nowica - cerkiew św. Paraskewii z lat 1842-43.
Nowica - cerkiew św. Paraskewii z lat 1842-43.
Polna - kościół parafialny św. Andrzeja z XVI w.
Polna - kościół parafialny św. Andrzeja z XVI w.
Ptaszkowa - kościół Wszystkich Świętych z 1555 r.
Ptaszkowa - wnętrze kościoła Wszystkich Świętych z 1555 r.
Ptaszkowa - wnętrze kościoła Wszystkich Świętych z 1555 r.
Ptaszkowa - wnętrze kościoła Wszystkich Świętych z 1555 r.
Pisarzowa - kościół św. Jana Ewangelisty z 1713 r.
Polany - cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła z 1820 r.
Nowy Targ - kościół cmentarny św. Anny
Polany - cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła z 1820 r.
Poręba Wielka - kościół św. Bartłomieja z XVI w.
Poręba Wielka - kościół św. Bartłomieja z XVI w.
Polany - cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła z 1820 r.

Powroźnik - cerkiew parafialna greckokatolicka św. Jakuba Młodszego Apostoła z 1600 r.
Powroźnik - cerkiew parafialna greckokatolicka św. Jakuba Młodszego Apostoła z 1600 r.
Powroźnik - cerkiew parafialna greckokatolicka św. Jakuba Młodszego Apostoła z 1600 r.
Powroźnik - cerkiew parafialna greckokatolicka św. Jakuba Młodszego Apostoła z 1600 r.
Nowy Sącz - kościół cmentarny św. Rocha z lat 1595-1608.
Nowy Sącz - kościół cmentarny św. Rocha z lat 1595-1608.
Nowy Sącz - kościół cmentarny św. Rocha z lat 1595-1608.
Nowy Sącz - kościół cmentarny św. Rocha z lat 1595-1608.
Nowy Sącz - kościół cmentarny św. Rocha z lat 1595-1608.
Odporyszów - muzeum parafialne im. Jana Wnęka przy kościele.
Odporyszów - muzeum parafialne im. Jana Wnęka przy kościele.
Odporyszów - muzeum parafialne im. Jana Wnęka przy kościele.
Odporyszów - muzeum parafialne im. Jana Wnęka przy kościele.
Odporyszów - muzeum parafialne im. Jana Wnęka przy kościele.
Odporyszów - muzeum parafialne im. Jana Wnęka przy kościele.
Podole - kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego z XVI w.
Podole - kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego z XVI w.
Podole - kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego z XVI w.
Przydonica - kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej z 1527 r.
Przydonica - kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej z 1527 r.
Przydonica - kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej z 1527 r.
Przydonica - kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej z 1527 r.
Przydonica - wnętrze kościoła Matki Boskiej Różańcowej z 1527 r.
Przydonica - wnętrze kościoła Matki Boskiej Różańcowej z 1527 r.
Przesławice - kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z XVIII w. (zbudowany w Gołczy)
Przesławice - kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z XVIII w. (zbudowany w Gołczy)
Przesławice - kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z XVIII w. (zbudowany w Gołczy)
Poręba Wielka - kościół św. Bartłomieja z XVI w.
Poręba Wielka - kościół św. Bartłomieja z XVI w.
Nowy Wiśnicz - dwór Koryznówka z lat 50-tych XIX w. Obecnie mieści się tutaj muzeum biograficzne poświęcone osobie Jana Matejki.

Nowy Wiśnicz - dwór Koryznówka z lat 50-tych XIX w. Obecnie mieści się tutaj muzeum biograficzne poświęcone osobie Jana Matejki.

Nowy Wiśnicz - dwór Koryznówka z lat 50-tych XIX w. Obecnie mieści się tutaj muzeum biograficzne poświęcone osobie Jana Matejki.
Poręba Wielka k/Koninek - muzeum biograficzne Władysława Orkana "Orkanówka" z lat 1903-06. Willa nawiązuje do stylu zakopiańskiego.

Poręba Wielka k/Koninek - muzeum biograficzne Władysława Orkana "Orkanówka" z lat 1903-06. Willa nawiązuje do stylu zakopiańskiego

Poręba Wielka k/Koninek - muzeum biograficzne Władysława Orkana "Orkanówka" z lat 1903-06. Willa nawiązuje do stylu zakopiańskiego
Poręba Dzierżna - kościół św. Marcina z 1766 r. (część drewniana)

Poręba Dzierżna - kościół św. Marcina z 1766 r. (część drewniana)

Poręba Dzierżna - kościół św. Marcina z 1766 r. (część drewniana)

Poręba Dzierżna - kościół św. Marcina z 1766 r. (część drewniana), z 1870 r. - część murowana.
Pogwizdów - kościół parafialny Apostołów, Szymona i Judy Tadeusza z XV w.

Pogwizdów - kościół parafialny Apostołów, Szymona i Judy Tadeusza z XV w.
Niedzica - zabudowa "Polana Sosny"
Niedzica - zabudowa "Polana Sosny"

Niedzica - zabudowa "Polana Sosny"

Niedzica - zabudowa "Polana Sosny"

Niedzica - zabudowa "Polana Sosny"
Nowy Sącz - kościół cmentarny św. Heleny z 1686 r.

Nowy Sącz - kościół cmentarny św. Heleny z 1686 r.

Nowy Sącz - kościół cmentarny św. Heleny z 1686 r.

Nowy Sącz - kościół cmentarny św. Heleny z 1686 r.
Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Spichlerz z Męciny z 1838 r.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Kościół rzymskokatolicki z Łososiny Dolnej z 1739 r.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Kościół rzymskokatolicki z Łososiny Dolnej z 1739 r.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Dwór szlachecki z Rdzawy z początku XVII w.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Chałupa "biedniacka" z Lipnicy Wielkiej z XIX w.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Kościół ewangelicki z 1809 r., zbudowany w Stadłach. W latach 1958-2003, służył jako świątynia katolicka w Świniarsku.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Kościół ewangelicki z 1809 r., zbudowany w Stadłach. W latach 1958-2003, służył jako świątynia katolicka w Świniarsku.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Chałupa "biedniacka" z Lipnicy Wielkiej z XIX w.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Chałupa "biedniacka" z Lipnicy Wielkiej z XIX w.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Cerkiew greckokatolicka z Czarnego z 1789 r.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Cerkiew greckokatolicka z Czarnego z 1789

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Chałupa maziarska z Łosia Górnego z XIX w.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny.

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny. Kościół rzymskokatolicki z Łososiny Dolnej z 1739 r

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny

Nowy Sącz - Sądecki Park Etnograficzny
Nowy Targ - kościół cmentarny św. Anny z XIV w.

Nowy Targ - kościół cmentarny św. Anny z XIV w.

Nowy Targ - kościół cmentarny św. Anny z XIV w.
Ojców - zabudowa uzdrowiskowa

Ojców - zabudowa uzdrowiskowa

Ojców - zabudowa uzdrowiskowa

Ojców - zabudowa uzdrowiskowa

Ojców - zabudowa uzdrowiskowa

Ojców - zabudowa uzdrowiskowa

Ojców - zabudowa uzdrowiskowa

Ojców - zabudowa uzdrowiskowa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oderne - cerkiew Stanisława
Podstolice - parafia Ducha ŚwiętegoPoręba Wielka k/Mszany Dolnej - kapliczka
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz